Joy Shimabukuro

Welcome

Joy Shimabukuro of Honolulu sings your favorite Pop-Rock Hits
in English, Japanese, and Hawaiian

          Singer / Musician
joysings_march_1_2011001002.jpg joysings_march_1_2011001002.jpg joysings_march_1_2011001002.jpg joysings_march_1_2011001001.jpg